ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΤΙΔΕΣ 1-4 (A<14-A<12)

ΠΑΙΔΩΝ <14 σκακιέρες 1-4 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ <12 σκακιέρες 1-4