ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θέσεις πρόκρισης

Oι θέσεις πρόκρισης της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. από την Ε.Σ.Ο. είναι 38 , οι οποίες κατανέμονται αναλογικά με τον αριθμό συμμετοχών ανά κατηγορία ως εξής:

 

Α08  4

Α10  6

Α12  9

Α14  6

Α16  4

 

Κ08  2

Κ10  2

Κ12  2

Κ14  2

Κ16  1

Αν υπάρξουν περισσότερες θέσεις , αυτές θα κατανεμηθούν με προτεραιότητα:

 

1 θέση στο Κ12

1 θέση στο Α10

1 θέση στο Α14